سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است
نام محصول
قیمت x تعداد
جمع کل
جمع جزء : تومان
مشاهده سبد خرید تسویه حساب

چگونه سایز النگو را بیابیم؟

روش اول: بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری از دور دست

اندازه گیری دور مچ دست

  • یک نوار باریک از کاغذ یا نخ را برش دهید
  • انگشت شصت خود را روی سر انگشت کوچک قرار دهید
  • نوار را طوری دور دست خود بپیچید که بزرگ ترین حلقه ممکن تشکیل شود

اندازه گیری طول نوار

  • طول نوار را اندازه گیری کنید ( برحسب سانتی متر )
  • طبق جدول مقابل سایز النگو مناسب خود را بیابید
سایز النگو نام سایز سطح داخلی النگو
( طول نوار بر حسب سانتی متر)
۱-۸ ریز بچگانه ۱۱.۹۷
۱-۱۰ صفر بچگانه ۱۲.۹۷
۱-۱۲ یک بچگانه ۱۳.۹۶
۱-۱۴ دو بچگانه ۱۴.۹۶
۲-۰ صفر زنانه ۱۵.۹۶
۲-۲ یک زنانه ۱۶.۹۶
۲-۴ دو زنانه ۱۷.۹۵
۲-۶ سه زنانه ۱۸.۹۵
۲-۸ چهار زنانه ۱۹.۹۵
۲-۱۰ پنج زنانه ۲۰.۹۵
۲-۱۲ شش زنانه ۲۱.۹۴
۲-۱۴ هفت زنانه ۲۲.۹۴
۳ هشت زنانه ۲۳.۹۴

روش دوم: بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری قطر داخلی النگو

اندازه گیری طول نوار

  • قطر قسمت داخلی النگو فعلی خود (النگویی که مناسب دست شماست) را مطابق شکل اندازه گیری کنید.( برحسب میلی متر )
  • طبق جدول زیر سایز النگو مناسب خود را بیابید
سایز النگو نام سایز قطر داخلی النگو
( بر حسب میلی متر)
۱-۸ ریز بچگانه ۳۸.۱۲
۱-۱۰ صفر بچگانه ۴۱.۲۸
۱-۱۲ یک بچگانه ۴۴.۴۴
۱-۱۴ دو بچگانه ۴۷.۶
۲-۰ صفر زنانه ۵۰.۸
۲-۲ یک زنانه ۵۴
۲-۴ دو زنانه ۵۷.۱۲
۲-۶ سه زنانه ۶۰.۳۲
۲-۸ چهار زنانه ۶۰.۳۸
۲-۱۰ پنج زنانه ۶۶.۶۸
۲-۱۲ شش زنانه ۶۹.۸۴
۲-۱۴ هفت زنانه ۷۳.۰۴
۳ هشت زنانه ۷۶.۲

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

از پشتیبان آنلاین بپرسید 🙂

سوال داری؟ از من بپرس