سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است
نام محصول
قیمت x تعداد
جمع کل
قیمت کل : تومان
مشاهده سبد خرید تسویه حساب

چگونه سایز النگو را بیابیم؟

روش اول: بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری از دور دست

اندازه گیری دور مچ دست

  • یک نوار باریک از کاغذ یا نخ را برش دهید
  • انگشت شصت خود را روی سر انگشت کوچک قرار دهید
  • نوار را طوری دور دست خود بپیچید که بزرگ ترین حلقه ممکن تشکیل شود

اندازه گیری طول نوار

  • طول نوار را اندازه گیری کنید ( برحسب سانتی متر )
  • طبق جدول مقابل سایز النگو مناسب خود را بیابید
سایز النگونام سایزسطح داخلی النگو
( طول نوار بر حسب سانتی متر)
۱-۸ریز بچگانه۱۱.۹۷
۱-۱۰صفر بچگانه۱۲.۹۷
۱-۱۲یک بچگانه۱۳.۹۶
۱-۱۴دو بچگانه۱۴.۹۶
۲-۰صفر زنانه۱۵.۹۶
۲-۲یک زنانه۱۶.۹۶
۲-۴دو زنانه۱۷.۹۵
۲-۶سه زنانه۱۸.۹۵
۲-۸چهار زنانه۱۹.۹۵
۲-۱۰پنج زنانه۲۰.۹۵
۲-۱۲شش زنانه۲۱.۹۴
۲-۱۴هفت زنانه۲۲.۹۴
۳هشت زنانه۲۳.۹۴

روش دوم: بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری قطر داخلی النگو

اندازه گیری طول نوار

  • قطر قسمت داخلی النگو فعلی خود (النگویی که مناسب دست شماست) را مطابق شکل اندازه گیری کنید.( برحسب میلی متر )
  • طبق جدول زیر سایز النگو مناسب خود را بیابید
سایز النگونام سایزقطر داخلی النگو
( بر حسب میلی متر)
۱-۸ریز بچگانه۳۸.۱۲
۱-۱۰صفر بچگانه۴۱.۲۸
۱-۱۲یک بچگانه۴۴.۴۴
۱-۱۴دو بچگانه۴۷.۶
۲-۰صفر زنانه۵۰.۸
۲-۲یک زنانه۵۴
۲-۴دو زنانه۵۷.۱۲
۲-۶سه زنانه۶۰.۳۲
۲-۸چهار زنانه۶۰.۳۸
۲-۱۰پنج زنانه۶۶.۶۸
۲-۱۲شش زنانه۶۹.۸۴
۲-۱۴هفت زنانه۷۳.۰۴
۳هشت زنانه۷۶.۲

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

از پشتیبان آنلاین بپرسید 🙂